WIELKI TYDZIEŃ

Wielkim Tygodniu przeżyć najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia zwłaszcza ostatnich trzech dni paschalnych Wielkiego Tygodnia ukazuje przede wszystkim ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, w tym również i nasze zwycięstwo.

Te trzy dni nazywamy TRIDUUM SACRUM, które trwa od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku do II Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Te dni są największym świętem chrześcijan i stanowią szczyt liturgii całego roku liturgicznego. Chrześcijanin winien dla tego dołożyć wszelkich starań, aby te dni Triduum Paschalnego przeżyć owocnie i świąteczne. Nie są to dni pracy, sprzątania i niepotrzebnych zajęć gospodarczych. Pomocą w przeżyciu religijnym i uobecnieniu zbawczych wydarzeń paschalnych jest bogactwo obrzędów liturgicznych Trzech Świętych Dni paschalnych.

Wielki Czwartek

Przypomina wiernym Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rano nie ma mszy św. tylko wieczorem wszyscy kapłani, jak apostołowie z Chrystusem w Wieczerniku, koncelebrują Mszę Św. o godzinie 18.30. Ostatnie Wieczerza ukazuje motyw śmierci Chrystusa i naszego zgromadzenia, a jest nim MIŁOŚĆ. Znakiem jest umywanie nóg mężczyznom podczas Mszy św. i procesja z darami oraz żywnością , którą tego dnia z miłością przynosimy do kościoła dla ubogich. Po Mszy św. Adoruje się Chrystusa w Eucharystii w bocznej kaplicy, przenosząc myśli do ogrodu Oliwnego i pojmania.
Zaczyna się rozpamiętywanie tajemnicy ODKUPIENIA.
Milknie w kościele dźwięk organów i dzwonków zastąpionych klekotem drewnianych kołatek aż do Mszy Wigilii Paschalnej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała w Wielki Czwartek do godziny 24.00 i w Wielki Piątek od godziny 6.30 do rozpoczęcia ceremonii do godziny 17.00.

Wielki Piątek

Przeżywany jest w ciszy i powadze. Jest to dzień śmierci Chrystusa. Liturgia tego dnia jako jedynego w roku bez Mszy św. Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczynają się o godzinie 17.00.
Liturgię wielkopiątkową wypełnia czytanie proroctw o ofierze Mesjasza i Pasja, czyli opis Męki Pańskiej oraz modlitwa za wszystkich ludzi na świecie. Centralnym momentem liturgii jest ADORACJA KRZYŻA. Po komunii św. w procesji przenosi się Hostię do ołtarza Grobu Pańskiego, przy którym adoracja będzie trwała do godziny 24.00 i przez wielką Sobotę od godziny 6.30 do ceremonii Wigilii nocnej.
W południe o godzinie 12.00 możemy uczestniczyć we Farze w Modlitwie Południowej Liturgii Godzin.
W piątek wieczorem o godzinie 20.00 wyruszymy również na Drogę krzyżową ulicami starego miasta, aby jeszcze bardziej wniknąć i przeżyć tajemnicę męki Chrystusa.
W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post.

Wielka Sobota

Wnosi już akcent radości z bliskiego Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przynosimy do kościoła potrawy do poświecenia, które będzie się odbywało od godziny 9.30 do 11.30 oraz od 13.30 do 15.00 co 30 minut.
W południe o godzinie 12.00 możemy uczestniczyć we Farze w Modlitwie Południowej Liturgii Godzin.

WIGILIA PASCHALNA

Rozpoczyna się o godzinie 22.00 i obrzędami obejmuje:
- liturgię światła (poświecenie ognia i świecy paschalnej),
- liturgię Słowa,
- liturgię Chrztu,
- liturgię Eucharystii (uroczystą Mszę Zmartwychwstania),
- procesję rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

We Mszy św. Znowu odzywają się organy, dzwony i śpiew ALLELUJA. Jest to najbardziej uroczysta Msza św. w ciągu całego roku liturgicznego. Cała dynamika Nocy Paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie które otrzymują również wszyscy uczestnicy uczty paschalnej posilający się Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego Pana. Kto podczas tej Mszy św. przyjmie Komunię św. może w Niedzielę Wielkanocną uczynić to ponownie.

Niedziela Zmartwychwstania
Poranna Msza św. będzie o godzinie 6.30 we farze. Porządek Mszy św. W I i II Święto we Farze, w kościele szkolnym i kaplicy będzie taki sam jak w każdą niedzielę.