SPOKTANIA MAŁŻEŃSKIE
23-25 listpada 2012

Zapraszamy szanownych małżonków na  SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE. Rekolekcje prowadzone  przez pary małżeńskie i  księży.

Rekolekcje są przeznaczone dla małżonków, którzy chcą zbliżyć się do siebie przez dialog.

Mogą w nich uczestniczyć zarówno małżeństwa zgodne, jak i przeżywające trudności we wzajemnej relacji.

Rekolekcje odbędą się w Collegium Marianum w Pelplinie w dniach od 23 – 25 listopada br. (od piątku do niedzieli).

Zgłoszenia przyjmują:

Iwona i Krzysztof Dolewa
tel: 58 683 80 01
email: zapisy@spotkaniapelplin.pl

Dodany przez admin