Posłuchaj świadków Zmartwychwstałego!
Boisz się o swoją przyszłość? Żyjesz w wiecznym strachu, że za mało zarabiasz, że Cię nie rozumieją? Wykańcza Cię nieustanny kryzys? Każdego następnego dnia jest coraz gorzej? Przeżywasz problemy i nie wiesz, gdzie szukać ratunku? Może akurat odpowiedź i rozwiązanie znajdziesz podczas katechez neokatechumenalnych. Katechezy Neokatechumenalne to cykl kilkunastu spotkań, na których głoszony jest kerygmat: Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, którego Bóg ustanowił Panem, i który dzisiaj także nam posyła Ducha Świętego. A wszystko po to, byśmy zmienili swoje dotychczasowe życie, by nauczyć się żyć bez strachu przed cierpieniem, chorobą, problemami w małżeństwach, z dziećmi, z szefem w pracy.  Czy strach może nam w czymś pomóc? A może nas niszczy? Jak temu zaradzić – pytamy się bardzo często i często pozostajemy bez odpowiedzi. Źródło naszego cierpienia nie leży na zewnątrz ( w chorobie, w braku pieniędzy, w nieudanym małżeństwie…), ale wewnątrz nas, w naszej małej wierze. Tylko Jezus Chrystus może i chce tę sytuację zmienić, uzdrawiając nasze serca z niedowiarstwa.Katechezy głosi ekipa katechistów złożona z prezbitera i  małżeństw. Katechiści zostali posłani przez Kościół (biskupa, proboszcza) jako świadkowie tego, że Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał i działa w ich życiu, jako Ktoś realny, poprzez konkretne fakty i wydarzenia ich życia.Katechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykają kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim człowieka. Uwikłanego w różne problemy. Często nie wiedzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. Jaki sens ma jego życie i to, że nie umie sobie poradzić ze swoim cierpieniem: bo żona go lekceważy, moje dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swojej matki, a ojcu nigdy nie wybacza, że nie miał dla niego czasu  i zniszczył rodzinę. Wobec tej sytuacji – jaka jest misja Kościoła dzisiaj? Dlaczego ja cierpię? Czy Bóg naprawdę jest? Czy nie jest to tylko „księżowskie gadanie”? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć wszyscy głoszący katechezy. Te katechezy prowadzą do doświadczenia Boga Żywego, który interesuje się moim życiem. Nie moralizuje, ale widzi moją bezsilność i udręczenie. Bo w moim sercu mam pragnienie czynić dobrze, ale mi nie wychodzi – mówią członkowie Drogi. Życie jest brutalne, każdy musi walczyć o przeżycie. Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości materialne? Walczyli o pieniądze, które mają przynieść upragnione szczęście i spokój.  Jezus Chrystus znalazł wyjście z tej sytuacji. Nie przychodzi nikogo osądzić, potępić. Chce nas zbawić w każdej sytuacji, nawet tej bez wyjścia. Czy jednym ze sposobów jest przyjście na katechezy? Czasami wystarczy zrobić dla Jezusa w sercu małą szczelinę. On w nią wejdzie. Warto chociaż spróbować. To nic nie kosztuje.

Czym jest Droga Neokatechumenalna

Sobór Watykański II postulował przywrócenie katechumenatu. Neokatechumenat jest jedną z odpowiedzi Ducha Świętego i pierwszym formalnie zatwierdzonym katechumenatem pochrzcielnym w Kościele katolickim. Dekret zatwierdzający definitywnie Drogę Neokatechumenalną został uroczyście wręczony 11 maja 2008 roku Inicjatorom Drogi Francisco [Kiko] Argüello, Carmen Hernández i padre Mario Pezzi, przez kardynała Stanisława Ryłko przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Droga Neokatechumenalna (zwana też Neokatechumenatem, lub Wspólnotami Neokatechumenalnymi) nie jest ruchem ani stowarzyszeniem, ani samodzielną instytucją kościelną. Wg Statutu zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską została uznana, zgodnie z wolą inicjatorów, za duszpasterstwo formacji katolickiej. Pozostaje w służbie Biskupom jako sposób diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary, wg wskazań Soboru Watykańskiego II i Magisterium Kościoła.

Dlatego wspólnota neokatechumenalna,  zaprasza wszystkich na cykl katechez w niedzielę 02.03.2014 o godz.18.30 do parafii  św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tczewie. Katechezy w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godz.18.30 po wieczornej mszy serdecznie zapraszamy.

Dodany przez admin