1. Dla rodziców oczekujących narodzin dziecka i dla dzieci do I-wszego roku życia będzie Msza św. ze specjalnym błogosławieństwem w Farze dzisiaj o godz.16.00.
 2. Przed Popielcem trwamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, który będzie wystawiony w monstrancji na tronie głównego ołtarza w poniedziałek i wtorek. We wtorek będzie nabożeństwo przebłagalne o godz. 18.00, a Spowiedź od godz.17.30..
 3. W poniedziałek Odnowa w Duchu Świętym zaprasza obecnych i byłych członków tej Wspólnoty na Mszę św. o godz.18.30 zokazji 10-lecia reaktywacji naszej grupy. Adoracja o godz.18.00.
 4. W ŚRODĘ POPIELCOWĄ Msze św. z posypaniem popiołem będą w Farze o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 11.00 oraz po południu dla przedszkolaków o godz. 15.00, dla szkół podstawowych o godz. 16.00, dla młodzieży o 17.00 i dla dorosłych o godz. 18.30. W kaplicy o g. 9.00. Kolekta na Mszach będzie przeznaczona na jałmużnę postną.  W Popielec obowiązuje ścisły post (raz dziennie można posilić się do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. Spotkanie Koła Misyjnego w poniedziałek o g.16.30 w salce przy ul. Dominikańskiej 2.
 6. Modlitwa dzieci przed Najświętszym Sakramentem w I czwartek o godz.17.00.
 7. W I piątek będzie Spowiedź od godz.16.00 oraz przed Mszami porannymi. Dla Młodzieży Msza św. o godz.17.00.
 8. DROGA KRZYŻOWA w piątek o godz.17.00 dla dzieci i o godz.18.00 dla dorosłych. W kaplicy o g.16.00.
 9. W przyszłą niedzielę GORZKIE ŻALE o godz.16.00 z kazaniem pasyjnym. Kolekta na nabożeństwach pasyjnych będzie przeznaczona na Caritas parafialną.
 10. Caritas Polska zwraca się z prośbą o pomoc dla Ukrainy i na ten cel będzie zbiórka ofiar Daru Serca za
tydzień.
 11. Dzisiaj jest do nabycia „Pielgrzym” i „Mały Pielgrzym w sklepiku na ul. Dominikańskiej 4.
 12. Wspólnota neokatechumenalna,  zaprasza wszystkich na cykl katechez, które poruszają problemy dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim człowieka uwikłanego w różne problemy. Często nie wiedzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. Te katechezy prowadzą do doświadczenia Boga Żywego, który interesuje się twoim życiem. Nie moralizuje, ale widzi twoją bezsilność i udręczenie. Zapraszamy w niedzielę o godz.18.30 do parafii  św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tczewie- katechezy w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godz.18.30 po wieczornej mszy. Serdecznie zapraszamy.

Dodany przez admin