1. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo Fatimskie na godzinę 20.00 do Fary.
  1. Dzisiaj Dar Serca na kolonie dla dzieci.
  1. W czasie wakacyjnym spowiedzi słuchamy przed Mszami Świętymi, a biuro parafialne czynne będzie jedynie popołudniu – w godzinach 15.00 – 17.00.
  1. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej, XXIII  Pielgrzymce Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę, która wyruszy z Tczewa od Matki Kościoła dnia 30 lipca. Spotkanie przedpielgrzymkowe dla uczestników pielgrzymki grupy tczewskiej, odbędzie się w niedzielę 13 lipca, w parafii NMP Matki Kościoła o godz. 14:00 w kościele górnym.
  1. PRZEWODNICZĄCY RADY DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI KS. BP JAN WĄTROBA zwraca się z apelem i prośbą następującej treści: W ostatnim czasie obserwujemy z niepokojem, że wiele grup społecznych w imię źle pojętego pluralizmu i rozdziału Kościoła od Państwa, odmawia ludziom wyznającym wartości chrześcijańskie gwarantowanej im przez prawo naturalne i Konstytucję RP wolnościsumienia.Pragniemy w sposób stanowczy i jednoznaczny zapobiec na przyszłość agresywnym działaniom grup ideologicznych i mediów, które publicznie odmawiają powszechnych praw człowieka wpisanych w jego naturę. Próbą takiego przeciwdziałania jest obywatelski projekt ustawodawczy określany w skrócie jako „klauzula sumienia pacjenta”. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Wielu pacjentów wprost wyraża potrzebę posiadania informacji o tym, jakie standardy moralne stosuje dana placówka medyczna. Wydaje się bezspornym, że pacjenci mają prawo do takiej wiedzy. Skoro tak, należy stworzyć im realne możliwości uzyskiwania niezbędnych informacji. Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi. Tak jak pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić uczestniczenia w czynnościach sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placówki pod kątem odpowiadających im standardów moralnych.Jako Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski popieram działania obywatelskiego komitetu propagującego projekt „Ustawy o klauzuli sumienia pacjenta”. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc i zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod tym projektem. Listy poparcia, na które można się wpisać znajdują się w zakrystii. Osoby chcące poprzeć wniosek prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.
  1. Wszystkim wypoczywającym w naszej Parafii życzymy spokojnego i błogosławionego czasu wypoczynku, wyjeżdżającym – szczęśliwej podróży i powrotu z odnowionymi siłami.

Dodany przez admin