823e9cd53f398590Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata to 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia. Życia prywatnego i życia publicznego, do sfery sacrum i sfery profanum.Do świata porządku i chaosu, wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu. 10 minut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: „Jezu, ufam Tobie!”.To niepowtarzalna okazja do podzielenia się orędziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym obok człowiekiem. To błysk nadziei dla udręczonych odwiecznym poszukiwaniem miłości.Paradoksalnie, najpiękniejszą miłość można tego dnia spotkać na smutnej ulicy.Zapraszamy także i Ciebie, Twoją wspólnotę, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. Przyjdźcie 28 września (niedziela) już o godzinie 14:45 (główne rozpoczęcie o 15:00) i pomódlmy się,oraz pośpiewajmy razem.W akcje włącza się tczewski katolik oraz Gimnazjum nr 1.Ulice całego świata stoją przed naszymi oczami a my,w ciągu kilku minut możemy oddać je Panu w Godzinie Miłosierdzia.Tam gdzie jest chaos przez chwilę panuje porządek,gdzie jest zgiełk,przez chwilę gości cisza,gdzie jest pośpiech,na moment wszystko zwalnia,gdzie dominuje grzech,tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże. ZAPRASZAMY CIEBIE I TWOICH BLISKICH,BYŚCIE ODWAŻNIE WYSZLI NA ULICĘ I WOŁALI DO BOGA. NASZA WSPÓLNA MODLITWA PRZEMIENI LUDZI NA NASZEJ ULICY,W NASZYM MIEŚCIE TCZEWIE,NASZYM KRAJU. BYĆ MOŻE DZIĘKI TWOJEJ MODLITWIE KTOŚ NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA OTRZYMA ŁASKĘ NAWRÓCENIA.

W TYM ROKU SZCZEGÓLNIE MODLIMY SIĘ ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN NA BLISKIM WSCHODZIE I O POKÓJ NA UKRAINIE.
PAMIĘTAJ! NIE MOŻE CIEBIE TAM ZABRAKNĄĆ! CZEKAMY! PLAC ŚWIĘTEGO GRZEGORZA PRZY KOŚCIELE SZKOLNYM.

Dodany przez Parafia