Święty Stanisław – patron młodzieży18 września liturgia Kościoła wspomina św. Stanisława Kostkę – patrona kościoła szkolnego w naszej parafii. Tego dnia wszystkie Msze św. sprawowane były w tymże kościele.
W uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki swoje przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczęła młodzież klas 3 gimnazjalnych.
Mszy św. o godz.18:30 w kościele szkolnym przewodniczył ks. prałat Piotr Wysga. Homilię do wiernych i zebranej młodzieży wygłosił ks. Piotr Pruski.
W homilii ks. Piotr przypomniał ważniejsze wydarzenia z życia św. Stanisława, który od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu. Będąc  patronem młodzieży św. Stanisław wzywa każdego młodego człowieka do zawierzenia Bogu oraz troski o swoją młodość.

Dodany przez Parafia