https--fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net-hphotos-ak-xap1-t31.0-8-1015400_750338451706242_4784484177862773206_oUroczysta Msza św. została odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie. W początkowej części homilii biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej powiedział, że „szkoły katolickie tym się różnią od każdej innej szkoły, iż oprócz nacisku na merytoryczną formację edukacyjną uczniów, pamiętają o duchowym, emocjonalnym kształtowaniu młodego człowieka, w tym o jego sumieniu”. Dlatego „w szkole katolickiej powinno się tak formować  sumienia, aby absolwent takiej szkoły potrafił wybierać dobro, jednocześnie unikając zła”, dodał hierarcha. Kaznodzieja posłużył się przykładami osób odpowiedzialnych za dramat II wojny światowej, które dopuściły do zdeformowania swojego sumienia.
Bp Śmigiel podkreślał dalej, że „obowiązkiem szkół katolickich jest kształtowanie wrażliwego i dobrego sumienia”. Biskup ostrzegał, że można być bardzo dobrze uformowanym intelektualnie i jednocześnie być złym człowiekiem a także „można mieć niedociągnięcia intelektualne, ale jednocześnie mieć wrażliwe serce i więcej zrobić dobra dla drugiego człowieka, dla swojej rodziny a nawet bohatersko zapisać się w historii swojego narodu i otoczenia”.
Z definicji sumienia hierarcha wskazał, że jest ono „wewnętrznym głosem pozwalającym rozpoznać co jest złe a co dobre”. Bp Śmigiel przypomniał, że „dla człowieka wierzącego Dawcą tego głosu  jest Bóg” a dla niewierzących jest to głos prawa naturalnego wpisany w życie każdego.

Biskup pomocniczy zachęcał do sięgania do Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby uczyć się zasad kształtowania sumienia. Ważniejsze z nich, które zarysował kaznodzieja to: nigdy nie wolno czynić zła, aby osiągnąć jakieś dobro, czyli cel nie uświęca środków. Dalej biskup zwrócił uwagę na zasadę: „co chcesz, żeby tobie czyniono, czyń innym”, inaczej mówiąc: „nie czyń tego drugiemu, co tobie nie miłe”. Członek Rady stałej Episkopatu podkreślił również potrzebę budowania relacji międzyludzkich w oparciu o zasadę miłości, która „przejawia się w szacunku dla bliźniego i jego sumienia”.
Bp Śmigiel przypomniał, że władze ustawodawcze „powinny stanowić takie prawo, aby ono nigdy nie łamało sumienia obywateli”.
W nowy roku szkolnym kaznodzieja mówił do uczniów: „w szkole katolickiej macie nauczyć się tego, że trzeba odważnie dążyć do celu, ale jednocześnie zawsze słuchać głosu swojego sumienia”.
W końcowej części homilii biskup dodał, że „dzisiaj świat trochę zapomniał o sumieniu, a kładzie się jedynie nacisk na rozwijanie talentów, kosztem formacji ludzkiej”. Dlatego bp Śmigiel życzył uczniom „zdobycia dobrego wykształcenia i uformowania wrażliwego sumienia”.
W skład Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie wchodzi: Gimnazjum Katolickie oraz Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Razem prawie pięciuset uczniów i ponad 50 nauczycieli.
Szkoły istnieją od 15 lat. Powstały przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Tczewie a organem założycielskim i prowadzącym jest Biskup Pelpliński.

indeks

Dodany przez Parafia