images-stories-remote-http--parafiablackburn.eu-wp-content-uploads-2011-10-saints-225x150Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską.
Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) przypadającego na 2 listopada.
Uroczystość przypadająca na 1 listopada wyraża powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Przebieg Uroczystości w naszej parafii

1 listopada (sobota) uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. wg porządku niedzielnego, nie będzie Mszy św. o godz.12:30 w kościele szkolnym Msza św. Na cmentarzach będzie Msza św. o 14.30.

2 listopada (niedziela) Dzień Zaduszny.

W piątek po południu lub w sobotę przez cały dzień w każdym kościele oraz kaplicy publicznej i półpublicznej można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
W dniach 01-08 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie – choćby tylko duchowo – jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.

Dodany przez Parafia