P1010342          W sobotę, 6 grudnia podczas Mszy św. roratniej naszą parafię odwiedził Biskup św. Mikołaj. Dzieci, które czekały na niego z niecierpliwością przez cały, długi rok przywitały Go z wielką radością.
Przybysz z dalekiego kraju odwiedził wszystkie grzeczne dzieci i obdarował słodkim upominkiem.
Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w mitrze i pastorałem.indeks

Dodany przez Parafia