97646ab9b182ae7f1a51e20b665cd59eDwa lata temu, 8 grudnia 2012 roku, w bazylice katedralnej w Pelplinie odbył się  ingres nowego biskupa pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny. Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore wprowadził biskupa Kasynę na katedrę biskupów pelplińskich i wręczył mu pastorał.

Biskup Kasyna powiedział w homilii: „pragnę poślubić Kościół pelpliński”. Odnosząc się zagadnień moralnych stwierdził: „grzech jest ciemnością i nie ma żadnego sensu wpatrywać się w ciemność, bo człowiek ma oczy stworzone do światła, i myśli ludzkie są stworzone do światła i do prawdy”.

W uroczystej procesji z Wyższego Seminarium Duchownego do katedry poprowadzono nowego biskupa diecezjalnego. Obecnych było ponad 30 arcybiskupów i biskupów z Polski, w tym nuncjusz papieski abp Celestino Migliore, prymas polski abp Józef Kowalczyk oraz abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa.

W drzwiach wypełnionej po brzegi katedry, bp Kasyna ucałował krzyż i pokropił wiernych wodą święconą.

Po dojściu procesji do prezbiterium, zebranych powitał biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Nawiązał do korzeni Pelplina, które tworzyli cystersi oraz do trwających od wieków ścisłych więzów Pelplina z Gdańskiem: „Szlak cysterski, w pewien sposób, połączył Pelplin i Gdańsk”, stwierdził biskup. Przypomniał, że „reforma administracyjna Kościoła w Polsce w 1992 roku jeszcze bardziej zbliżyła i zjednoczyła diecezje metropolii gdańskiej”. Hierarcha wskazał, że nominacja biskupa pomocniczego z Gdańska na biskupa diecezjalnego w Pelplinie „pieczętuje wspólnotę diecezji pomorza gdańskiego”. Bp Śmigiel przypomniał osobę zmarłego w kwietniu bieżącego roku biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę i modlitwę Kościoła Pelplińskiego „o nowego biskupa diecezjalnego”. Biskup pomocniczy zauważył, że objęcie urzędu biskupa pelplińskiego przez biskupa Ryszarda Kasynę wyznacza „nowy czas – czas wdzięczności Bogu za nowego Pasterza, czas radości, nowego entuzjazmu i nowej pracy ewangelizacyjnej”. Przed powitaniem zebranych w katedrze i odbiorców transmisji telewizyjnej i radiowej, bp Śmigiel powiedział: „naszego Księdza Biskupa Ryszarda przyjmujemy jako przewodnika po drogach wiary, brata i ziomka”. Dodał zapewnienie o synowskim oddaniu i gotowości do wspierania nowego biskupa „w duchu synowskiego oddania i z pełnym poświęceniem na miarę naszych ludzkich sił”.

Po odczytaniu  bulli papieskiej zawierające nominację biskupa Kasyny na pasterza Kościoła Pelplińskiego, abp Migliore wręczył nowemu biskupowi diecezjalnemu pastorał i wprowadził go na katedrę, miejsce zarezerwowane w prezbiterium wyłącznie dla biskupa diecezjalnego. Stamtąd przewodniczy on liturgii. Bp Kasyna używał, podczas ingresu, historycznego pastorału opata Marcina z 1727 roku. Posługiwali się nim wszyscy biskupi rezydujący w Pelplinie. Do tego miasta, po pruskiej kasacie cystersów, przeniesiono z Chełmży stolicę diecezji chełmińskiej w 1824 r. Od 1992 diecezja zmieniła nazwę na pelplińską i dokonała się reorganizacja jej granic (z części utworzono diecezję toruńską).

Po zajęciu miejsca na katedrze, biskupowi Kasynie złożyli homagium biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel, przedstawiciele prezbiterów, osób konsekrowanych i świeckich.

„Trochę zmieszany, lecz otwarty na działanie Ducha Świętego”, tymi słowami rozpoczął swoją homilię bp Kasyna. W pierwszych słowach powiedział  do swoich diecezjan „dla Was zostałem wybrany i do Was posłany, aby Wam służyć i spieszyć z posługą duchową, aby wspólnie z Wami dążyć do świętości”.  Wspominając swoich poprzedników na stolicy biskupiej, zatrzymał się na osobie bezpośredniego poprzednika, zmarłego w kwietniu tego roku biskupa Jana Bernarda Szlagi. Powiedział, że „służył on gorliwie i pięknie Ludowi Bożemu”.

Kaznodzieja wskazał na fundamentalne znaczenie postawy służebnej w życiu każdego: „nikt z nas, również i ja jako biskup, i żaden człowiek, podobnie także żadna partia polityczna nie może zejść z drogi służby”. Ten służebny styl widzi bp Kasyna w dziele Nowej Ewangelizacji: „Na tym polega m. in. dzieło ewangelizacji, by czynić bardziej ludzkim to, co traci człowieczą godność, by bronić i promować życie od poczęcia do naturalnej śmierci, chrześcijańskie rozumienie małżeństwa i rodziny, wolność rodziny w wychowaniu dzieci i wszystko to, co stanowi człowieczą godność”. Biskup dodał: „Świętość bowiem i świat wartości wynikają z prawa naturalnego, dlatego nie podlegają negocjacjom i głosowaniu”.

Szczególnie ciepło zabrzmiały słowa  homilii: „pragnę poślubić Kościół pelpliński, całuję ołtarz do składania Najświętszej Ofiary i zasiadam na katedrze, z której będę głosić słowa Najwyższego Nauczyciela – Jezusa Chrystusa i proszę o wstawiennictwo Maryi Chrystusowej Matki, która w tej Bazylice katedralnej jest ukazana i czczona w głównym ołtarzu, zaś w całej diecezji w licznych jej sanktuariach”.

Nawiązując do obchodzonej uroczystości Maryjnej, biskup pelpliński przywołał rolę Maryi w historii zbawienia, która dotknięta jest ludzkim grzechem. Biskup przypomniał: „grzech jest ciemnością i nie ma żadnego sensu wpatrywać się w ciemność, bo człowiek ma oczy stworzone do światła, i myśli ludzkie są stworzone do światła i do prawdy. A więc wpatrywanie się w ciemność jest próżnym wysiłkiem, bo nic w niej ludzkie oczy nie zobaczą. Zapatrywanie się w przewrotność, kłamstwo i ciemność niczego człowiekowi nie pokaże, bo myśli ludzkie są stworzone i skierowane ku prawdzie. Rozpoznają tylko to, co jest jasne, a wobec ciemności są bezradne”.

Mówiąc o rozpoczynającej posłudze w Kościele Pelplińskim, kaznodzieja stwierdził: „zadanie prowadzenia ludu Bożego w Kościele pelplińskim drogami zbawienia byłoby niewykonalne, gdybym miał liczyć tylko na siebie. Również Apostołów posyłał Pan po dwóch”. Dlatego zaprosił do współpracy całą wspólnotę diecezjalną, świeckich i duchownych. Podkreślił jednak, że najbardziej liczy na kapłanów: „na was kochani kapłani – proboszczowie i wikariusze, oraz osoby konsekrowane – liczę najbardziej”, stwierdził. Rysując zaś swoje oczekiwania wobec księży, powiedział: „Liczę – Drodzy Bracia – na waszą solidną pracę, na lojalność, na spontaniczność i ewangeliczną pasję, byście nie ulegli nigdy pokusie wypalenia; liczę na waszą życzliwość, ale przede wszystkim liczę na budowanie ducha i klimatu właściwego wspólnocie kapłańskiej, opartej na wzajemnej trosce i modlitwie. Pokusa bowiem samowystarczalności prowadzi do pychy i zagubienia; tylko w zjednoczeniu z naszym Panem i Pasterzem oraz wzajemnym zatroskaniu o siebie ? we wspólnocie, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata i oprzeć się różnorakim pokusom”.

Sporą część swojej homilii bp Ryszard Kasyna poświęcił trosce o młodzież.  Mówił, że „młodzi ludzie potrzebują bliskiej im osoby. Odczuwają duchowy głód. Szukają więzi, zrozumienia, przyjaźni. Potrzebują kogoś, kto ich wysłucha, zrozumie, da nadzieję, pomoże wybierać. Choć rzadko mówią o tym wprost, to jednak szukają Boga”.  Dodał: „Dlatego zachęcam starszych, aby na bazie otwartości, dialogu, spotkania, budowania więzi, niejako zaszczepili młodemu człowiekowi „smak” spotkania z Bogiem, który jest miłością, sprawiedliwością, obdarza wolnością”.  W tej trosce o młodzież widzi bp Kasyna zasadniczą rolę Kościoła: „Kościół bowiem nie może pozostawić młodych samotnie. Jest przecież dla nich! Ich wszechstronnemu dzisiaj wykształceniu i wychowaniu winny towarzyszyć głębokie wartości duchowe i moralne”.

Na zakończenie homilii, biskup pelpliński zawierzył diecezję i swoją posługę patronom: św. Wawrzyńcowi, św. Bernardowi z Clairvaux a szczególnie Maryi.

Przed błogosławieństwem przemówił między innymi prymas polski abp Józef Kowalczyk, który powiedział: „modlimy się, byś święcie i gorliwie przyjął nowe obowiązki”. Abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański życzył biskupowi Kasynie, aby udało mu się zrealizować program zarysowany w homilii.

Ostatnie słowo biskupa Kasyny wypełnione było wdzięcznością wobec wszystkich uczestników uroczystości. Nawiązał do swojej konsekracji w 2005 r, i osoby bł. Jana Pawła II. Dziękował Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za nominację i przykład „życia w prawdzie i w miłości”. „Módlcie się, proszę za mnie, abym mógł godnie wypełnić urząd, który mi Pan powierzył”, powiedział na zakończenie bp Kasyna.

Po zakończonej uroczystości bp Kasyna przeszedł do grobu śp. Biskupa Jana Bernarda Szlagi na modlitwę i złożenie kwiatów.

W historycznej uroczystości wzięły udział liczne delegacje parlamentu, władz samorządowych, kościelnych i świeckich organizacji, księża i osoby zakonne z archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej. Byli Ludzie Morza, których opiekunem z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest nowy biskup pelpliński. Przybyli licznie Kaszubi i wierni z rodzinnych stron biskupa a także z wielu parafii diecezji pelplińskiej.

Każdy z uczestników otrzymał specjalnie wydrukowaną w Wydawnictwie „Bernardinum” książeczkę ze szczegółowym przebiegiem liturgii ingresu, z licznymi informacjami o historii diecezji pelplińskiej, biskupach w niej posługujących, zabytkach Pelplina.

Zorganizowano specjalną wystawę w Muzeum Diecezjalnym „Diecezja Pelplińska ” Dziedzictwo – wystawa mitr biskupich i opackich”.

Pelplin został udekorowany flagami. Zorganizowano specjalne parkingi. Uroczystość szeroko relacjonowały media, w tym w bezpośredniej transmisji telewizja Trwam, Radio Maryja i Radio Głos.

Opracował ks. Ireneusz Smagliński

 

Dodany przez Parafia