OLYMPUS DIGITAL CAMERAFilm „Pasja” opowiada historię męki Jezusa Chrystusa. Podczas dzisiejszej Drogi Krzyżowej wierni rozważali mękę Jezusa na podstawie fragmentów z filmu „Pasja”. Od momentu pojmania w ogrodzie Oliwnym, przed Drogę Krzyżową, aż po Jego cudowne zmartwychwstanie. Nie jest to w żadnym wypadku film przebarwiony. Pokazuje on tragizm postaci, która jest skazywana na tak wielkie męczarnie. Jest to jak najbardziej realistyczny opis, bez żadnych hiperbolizacji. Reżyser nie pozwolił sobie, aby jakikolwiek szczegół mógł umknąć widzowi. Oglądając biczowanie Jezusa, ani na chwile nie ma zmiany wątku. Scena ta jest przedstawiona bardzo krwawo, ale przez to widz cały czas czuje się jakby działo się to na jego oczach.

indeks

Dodany przez Parafia