1. Z racji przypadającej 3 maja niedzieli Uroczystość NMP Królowej Polski jest przeniesiona na sobotę 2 maja. Msze św. będą w farze o godz.6.30, 8.00, 10.00 i 18.30. W kaplicy o godz.9.00.
2. W I piątek miesiąca 1 maja będzie Msza św. dla młodzieży o Sercu Pana Jezusa o godz.17.00. Spowiedź od g. 16.00.
3. W piątek 1 maja jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
4. W niedzielę 3 maja Msza św. w intencji Ojczyzny będzie o godz.9.30, a po Mszy św. uroczystości patriotyczno-religijne będą przy pomniku Konstytucji 3 maja.
5. Dzisiaj spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię św. w Farze o godz. 15.00.
6. Dzisiaj w sklepiku jest nowy numer “Pielgrzyma” i „Ma­łego Pielgrzyma”, a przy wyjściu z kościoła jest „Znak Zwycięstwa”.
7. Dzisiaj jest Dar Serca na Caritas parafialną, a w przy­szłą niedzielę kolekta na renowację Fary.
8. I Komunię św. przyjmą dzieci ze Szkoły nr 10 – 17 maja, a ze Szkoły nr 5 – 24 maja. Bierzmowanie będzie 22 maja.

Dodany przez Parafia