1. Dziś w całej Polsce Dzień Papieski i zbiórka ofiar na Fundusz Papieski na stypendia dla ubogich dzieci.
2. W piątek w rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II będzie w kościele szkolnym Msza św. dla młodzieży w ramach Trzeciego Piątku jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.
3. We wtorek 13 października ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie z procesją o godz.20.00.
4. Nabożeństwo różańcowe w niedzielę o g. 17.30, a w dni powszednie o godz. 18.00 w farze. Dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00. W kaplicy na cmentarzu od poniedziałku do piątku o godz.16.00.
5. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Tydzień Misyjny, a kolekta za tydzień na cele misyjne.
6. Prosimy o przynoszenie dla schroniska bielizny męskiej, kocy, pościeli i środków czystości.
7. Prosimy nabywać diecezjalną gazetę „Pielgrzym” oraz „Mały Pielgrzym”.

Dodany przez Parafia