1. Za tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech­świata. Odpust w kościele na Suchostrzygąch. Suma o g. 13.00
  2. Za dwa tygodnie będziemy obchodzili Adwent. Pracownicy naszej parafii kościelny p. Zygmunt Gmyrek i organista p. Piotr Mażuchowski będą z upoważnienia parafii chodzili do naszych domów z bożonarodzeniowym opłatkiem.
  3. W środę 18 listopada obchodzimy wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – Patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  4. Za tydzień Dar Serca dla ubogich, którymi opiekuje się Parafialny Zespół Caritas. Rodzina wielodzietna prosi o lodówkę, gdyby ktoś mógł ofiarować (nawet używaną) pro­simy o zgłoszenie w Biurze Parafialnym.
  5. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na Światowe Dni Mło­dzieży.

Dodany przez Parafia