IzaDnia 20 grudnia 2015 r. w wieku 41 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła Izabela Drzeżdżon – katechetka parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Izabela ponad 20 lat katechizowała w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. Była osobą o pogodnym usposobieniu, zaangażowaną w swej pracy katechetycznej i ewangelizacji.

Wśród jej wielu działań w szkole i parafii, należy przede wszystkim podkreślić przygotowania dzieci do Przyjęcia I Komunii Św. Czyniła to wiele lat z wielkim zaangażowaniem i ogromną radością. Zależało jej na tym, by dzieci jak najlepiej przygotowały swe serca do przyjęcia Pana Jezusa. W szkole z zapałem katechizowała, podejmując różne inicjatywy. Niosła pomoc dzieciom z rodzin mniej zamożnych, organizując dla nich konkretną pomoc , m.in. odzież, przybory szkolne, jak też Wigilię Szkolną.

Zalicza się do grona prekursorów Tczewskiego Balu Świętych, który po raz pierwszy odbył się w 2013 r. Zależało jej na tym, by rozpowszechnić właściwe przygotowanie do Uroczystości Wszystkich Świętych w szkołach, parafii. Pragnienie to zostało spełnione przez realizację, wspólnie z wieloma nauczycielami, szkolnego projektu edukacyjnego pt.: ,,Święci – lubię to”. W ramach tego projektu uczniowie, jak też nauczyciele poznawali postaci świętych, uczyli się czerpać z nich wzór w swoim dążeniu do świętości. Zwieńczeniem tych przygotowań było współorganizowanie, wraz z innymi szkołami naszej parafii , Balu Świętych, w którym już wówczas brało udział dużo dzieci, młodzieży z rodzicami.

Jako koleżanka z pracy była bardzo lubiana i ceniona , zarówno w szkole , jak i parafialnym zespole katechetów. Po 1, 5 rocznej przerwie w pracy wróciła , by ostatnie miesiące życia głosić Chrystusa i robić to, co ponad połowę życia czyniła z wielkim sercem i oddaniem . Chorobę swą znosiła bardzo dzielnie i z głęboką ufnością . Będąc blisko śmierci, świadoma, że niedługo odejdzie , sama przygotowała tekst , który został umieszczony na klepsydrze: ,, Bądźcie ze mną w tym dniu, lecz pamiętajcie – nie ma mnie tu. Tulę się do serca miłosiernego Ojca”.Słowa te były są wyrazem jej głębokiej wiary i miłości do Boga.

W Mszy św. żałobnej i ceremonii pogrzebowej uczestniczył tłum ludzi. Zgodnie z jej życzeniem, zamiast wieńców , złożono ofiarę na tczewskie hospicjum.

Oby to, co robiła, jak też świadectwo życia jako katechetki, mamy, żony – było dla wielu przykładem właściwego wartościowania, życia blisko Boga i miłości do ludzi.

Potrzeba takich oddanych , zaangażowanych katechetów i ludzi pociągających innych do Chrystusa.

Anna Tusznio

katechetka SP 10 w Tczewie

Dodany przez Parafia