i niedzielaW dzisiejszej Liturgii Słowa razem z Jezusem Chrystusem jesteśmy na pustyni. Jezus przed rozpoczęciem swej publicznej działalności przebywa czterdzieści dni na pustyni. Także my jesteśmy powołani przez Chrystusa, aby swoim życiem świadczyć o Jego Miłości, która miała swoje urzeczywistnienie w śmierci i zmartwychwstaniu.

Okazana miłość przez Boga, domaga się wzajemności. Jej wyrazem może być z naszej strony modlitwa i wielkopostne umartwienia. Czyli jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na pustynię, pustynię naszego życia, naszego serca, naszej codzienności… Tylko poprzez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy spotkać się z naszym Zbawicielem.

Niech nasze wspólne słuchanie Słowa Bożego będzie dla nas zachętą do zaproszenia Jezusa Chrystusa na pustynię naszej codzienności.

Dodany przez Parafia