1. Gorzkie Żale  z Koronką i kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz.16.00.

2. DROGA KRZYŻOWA w piątek

–    o g. l6.00 w kaplicy

–    o g.17.00 w Farze dla dzieci

–    o g.18.00 w Farze dla dorosłych

–    o g.19.30 w kościele szkolnym dla młodzieży

W piątki i niedziele Wielkiego Postu są wystawione do uczczenia w Farze relikwie Krzyża św.

3. W I piątek Spowiedź od godz. l6.30, a dodatkowa Msza św. dla młodzieży o g.17.00 z Drogą Krzyżową.

4. Za dwa tygodnie rozpoczynany rekolekcje parafialne, które przeprowadzą 00.Dominikanie.

5. Dar Serca dzisiaj na Misje katolickie, a w przyszłą, niedzielę kolekta na renowację konfesjonałów.

6. Spotkanie Polskiego Związku Kobiet Katolickich odbędzie się w środę 2 marca o g.17.00 w salce przy ul. Dominikańskiej 2.

7. Dzisiaj jest nowy numer „Pielgrzyma”.

Dodany przez Parafia