IMG_0008Uroczyste Triduum Paschalne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie rozpoczęła Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Piotra Wysgi. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Krystian Feddek.  Tajemnicę tego wydarzenia wspaniale obrazują słowa pieśni „Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany”.
Odprawiane tego dnia uroczystości kościelne symbolizują gromadzenie się uczniów Jezusa na Ostatniej Wieczerzy. Podczas wieczornej liturgii Wieczerzy Pańskiej Infułat dokonał obrzędu umycia nóg, który symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i realizację Chrystusowego testamentu „wzajemnej miłości”.
Zwyczaj ten nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Chrystusa, co – jak zapisał św. Jan – stało się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Wówczas – według ewangelisty – Jezus powiedział: „Dałem wam (…) przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem”.

Dodany przez Parafia