1462215370029 kwietnia mury Katolika pożegnali uczniowie klas III liceum. O godz. 12.00 w Farze odbyła się Msza św. celebrowana przez ks. prałata Piotra Wysgę oraz ks. Krzysztofa Niemczyka, dyrektora szkoły. O godz. 13.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w akademii, podczas której zostały wręczone świadectwa osiemdziesięciu dwojgu uczniom Rocznika 97, wśród których aż dwudziestu dwoje otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Najwyższe średnie otrzymali: Karolina Wiśniewska (5,18) oraz Weronika Liss (5,12) i Michał Pruszak (5,12). W dalszej kolejności nagrody książkowe i świadectwa z paskiem uzyskali:  Fabich Magdalena, Karcz Mateusz, Krakowiak Michał, Boćkowska Elżbieta, Kruża Marta, Klofczyńska Patrycja, Sinkiewicz Aleksandra, Ciepielewska Alicja, Jonaczyk Katarzyna, Kamonciak Małgorzata, Mania Konrad, Bartoszewski Krzysztof, Bławat Wiktoria, Chrzanowski Maciej, Drozd Maria, Dubiela Zofia, Lewandowska Marta, Szewc Maria, Wyka Julia. Nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce, ufundowali także minister p. Kazimierz Smoliński oraz starosta Tczewa p. Tadeusz Dzwonkowski. Tego dnia docenieni zostali także uczniowie, którzy przez okres trzyletniej nauki reprezentowali szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach oraz udzielali się w akcjach charytatywnych. Za działalność na rzecz szkoły nagrodzeni zostali: Krzysztof Bartoszewski, Bogumił Błaszkowski, Elżbieta Boćkowska, Karolina Deja, Zofia Dubiela, Maria Drozd, Magdalena Fabich, Zuzanna Freza, Marta Gąsiorek, Maciej Chrzanowski, Agata Grodź, Adrianna Hawryluk, Katarzyna Jonaczyk, Mateusz Karcz, Patrycja Klofczyńska, Franciszek Kowal, Wiktoria Kowalkowska, Michał Krakowiak, Krystian Książczyk, Weronika Liss, Kamil Matysek, Konrad Mania, Damian Mayer, Kacpec Połom, Patryk Rogaczewski, Joanna Simirska, Paweł Szczodrowski, Maria Szewc, Kajetan Węsierski, Wyka Jakub, Wyka Julia, Grzegorz Zaprawa, Mikołaj Zwolicki, Emilia Żmuda. Akademię uświetniły występy artystyczne Maturzystów oraz ich młodszych kolegów. Akcentem inaugurującym oficjalne zakończenie nauki w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  było wyrzucenie w górę biretów przez uczniów klas III, co od kilku lat jest już tradycją szkoły. Tego dnia nie obyło się bez łez wzruszenia, które świadczą o tym jak młodzież zżyła się ze szkołą i nauczycielami. Podkreślić należy jednak, że nikt nie powiedział sobie „żegnaj” tylko „do zobaczenia”. Maturzyści – trzymamy za Was kciuki!

indeks

Dodany przez Parafia