indeksW czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w Farze będą o godzinie 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00. W Kaplicy na cmentarzu Msze św. o 8.00 i 9.15. W kościele szkolnym Mszy św. nie będzie! Na placu przy Farze Msza św. z procesją eucharystyczną będzie o godzinie 11.00. Procesja przejdzie ulicami:Kościelna,Plac Hallera,Krótka,Dąbrowskiego,Kościuszki,Stefana Kardynała Wyszyńskiego, do Fary gdzie nastąpi uroczyste błogosławieństwo.
Prosimy o udekorowanie trasy flagami, obrazami, symbolami eucharystycznymi i światłem.
W TYM DNIU MSZA ŚWIĘTA JEST OBOWIĄZKOWA – Procesja Eucharystyczna jest dopełnieniem tego ważnego dnia. Idąc w procesji wyznajemy wszystkim naszą wiarę i uwielbiamy Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Dlatego całymi rodzinami idźmy za CHRYSTUSEM.
Pamiętajmy o godnym zachowaniu podczas procesji.

Idziemy, by cieszyć się tym, iż możemy uczestniczyć w Misterium Eucharystycznym, spożywając chleb i wino, które po Przeistoczeniu stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa Zmartwychwstałego, naszego Zbawiciela.
Dlatego nie żałujmy nóg, by iść, gardeł, by śpiewać i chwalić Pana, nie żałujmy czasu, bo przecież ten czas poświęcamy Panu. Uczestniczmy w Procesji na Chwałę Najświętszej Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa.

On za tobą poszedł na krzyż. Czy ty pójdziesz za Nim swoimi ulicami?
Już w najbliższy czwartek masz okazję przyznać się do swojego Pana i Zbawcy.
Bądź Jego świadkiem! Pójdź za nim w ten czwartek…boze ciało

 

Dodany przez Parafia