SONY DSCZAPROSZENIE BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA OBCHODY 80 ROCZNICY URODZIN KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA KRUPY

Umiłowani Diecezjanie!

W przeżywanym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i 1050. Rocznicy Chrztu Polski, Diecezja Pelplińska ma jeszcze jeden powód do świętowania. Ksiądz Biskup Senior Piotr Krupa będzie świętować 80. rocznicę urodzin oraz 55. rocznicę święceń kapłańskich.

Poczucie wielkiej wdzięczności dla Boga za dar gorliwego Kapłana i Pasterza skłania nas wszystkich do modlitwy w intencji Czcigodnego Jubilata. Jej szczególnym wyrazem będzie dziękczynna Msza św. koncelebrowana z udziałem Księdza Biskupa Piotra Krupy, w niedzielę 19 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w bazylice katedralnej Pelplińskiej.

Zapraszam gorąco Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was Kochani Diecezjanie do udziału w tej Eucharystii i do wspólnego dziękczynienia Najwyższemu Arcykapłanowi Jezusowi Chrystusowi. Po Mszy św. będzie również okazja                    do osobistego złożenia życzeń Jubilatowi.

Niech ta podniosła uroczystość będzie zarazem zachętą do gorliwej i nieustannej modlitwy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie.

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Dodany przez Parafia