5 dniW ramach Dni w Diecezjach młodzież, między innymi, z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Ameryki Południowej, Ukrainy od 19 lipca będzie goszczona w kilku ośrodkach diecezji pelplińskiej.

Centralnym dniem pobytu w diecezji pelplińskiej będzie „Przystań” w sobotę 23 lipca. Rozpocznie się ona dla młodzieży z zagranicy od zwiedzania zabytków Pelplina, przede wszystkim katedry i kompleksu pocysterskiego.

W międzyczasie do stolicy diecezji przybędzie około 2 tysięcy młodych mieszkańców diecezji pelplińskiej. Pierwszym punktem wspólnego pobytu z rówieśnikami z innych krajów będzie powitanie wszystkich na Górze św. Jana Pawła II, gdzie polski papież celebrował Mszę św. w 1999 roku. Nabożeństwo oczekiwania poprowadzą tam Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z Domu Prowincjalnego w Orliku.  Po powitaniu zebranych przez biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasynę, zostanie odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie procesja uczestników spotkania, której elementem będzie orszak postaci historycznych, podąży do bazyliki katedralnej.

W Katedrze, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odbędzie się nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi św. Tej części spotkania towarzyszyć będą śpiewy kanonów z Taize. Oprawę muzyczną uświetni stuosobowy chór warsztatowy wraz z orkiestrą symfoniczną z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu pod dyrekcją Pawła Bębenka z Krakowa.  Warsztaty muzyczne przygotowujące to wydarzenie odbyły się w listopadzie ubiegłego roku i będą kontynuowane od 20 do 23 lipca w Pelplinie.

Około godziny 13 przewidziany jest obiad dla wszystkich i chwila przerwy do własnej dyspozycji.

Na godz. 15 na tzw. „Przystani Jana III Sobieskiego” zaplanowany jest koncert ewangelizacyjny.

Uroczysta Msza św. w pelplińskiej katedrze rozpocznie się o godz. 17. Homilia głównego celebransa biskupa Ryszarda Kasyny będzie dostępna dla wszystkich jej uczestników w kilku podstawowych językach. W liturgii zostanie rozbudowane dziękczynienie przez śpiewy i modlitwy uwielbienia.

Po Mszy św. zaplanowano kolację a po niej, około godziny 20, kolejne spotkanie na Przystani Jana III Sobieskiego. Będzie to czas radosnego tańca i śpiewu prowadzonego przez grupy muzyczne i ewangelizacyjne z diecezji pelplińskiej: Na cały głos i Nieboskłonni.

Zakończenie programu wspólnego pobytu młodzieży w Pelplinie w sobotę 23 lipca nastąpi o godz. 21. Ostatnie słowo wygłosi do zebranych i  udzieli błogosławieństwa biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

Uroczystościom w Pelplinie towarzyszyć będą liczne atrakcje. Młodzież będzie mogła poznać ciekawe zakamarki dawnego klasztoru cysterskiego. Dowiedzieć się jak żyli mnisi, którzy w 1276 roku przybyli do Pelplina. Poznać współczesne życie diecezji. Pomocne w tym będą specjalne punkty informacyjne, obecność wolontariuszy, w tym harcerzy, kleryków pelplińskiego seminarium i sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Przygotowano również pamiątki, którymi zostaną obdarowani uczestnicy pelplińskiego etapu Światowych Dni Młodzieży.

Dodany przez Parafia