wysgaPodajemy do wiadomości, że w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna zwolnił ks. Proboszcza Piotra Wysgę z obowiązków proboszcza w naszej Parafii z dniem 20 sierpnia br. Nowy Proboszcz zostanie wprowadzony w urząd przez ks. dziekana Krzysztofa Stoltmanna w przyszłą niedzielę o godz. 11:00. Jest nim ks. Adam Gadomski dotychczasowy proboszcz w Dziemianach w dekanacie bruskim. Ks. Proboszcz Piotr Wysga bardzo dziękuje za lata współpracy i życzliwość parafian i prosi o modlitwę na dalsze lata, które sędzi w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i będzie mieszkał przy ul.Dominikańskiej 2.

Dodany przez Parafia