1. Jutro uroczystość Wniebowzięcia NMP.Msze św.w Farze i kaplicy jak w każdą niedzielę. Na każdej Mszy św. będzie poświęcenie kłosów zbóż, kwiatów i owoców.

2. Dzisiaj Dar serca na Caritas Parafialną

3. Można nabywać nowy numer „Pielgrzyma”

4. We wtorek będzie zebranie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej o godz. 19:00 w salce przy ul.Sambora 4.

5. Polski Związek Kobiet Katolickich zaprasza na spotkanie w środę o godz. 18:00 w salce przy ul. Dominikańskiej 2.

6. Podajemy do wiadomości, że w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna zwolnił ks. Proboszcza Piotra Wysgę z obowiązków proboszcza w naszej Parafii z dniem 20 sierpnia br. Nowy Proboszcz zostanie wprowadzony w urząd przez ks. dziekana Krzysztofa Stoltmanna w przyszłą niedzielę o godz. 11:00. Jest nim ks. Adam Gadomski dotychczasowy proboszcz w Dziemianach w dekanacie bruskim. Ks. Proboszcz Piotr Wysga bardzo dziękuje za lata współpracy i życzliwość parafian i prosi o modlitwę na dalsze lata, które sędzi w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i będzie mieszkał przy ul.Dominikańskiej 2.

Dodany przez Parafia