14141606_696978543786773_601427553515769343_nW dniach od 24.08.2016 do 28.08.2016 uczestniczyłam z grupą osób ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Tczewa w rekolekcjach diecezjalnych w Białogórze.
Pan zaprosił nas do przepięknej miejscowości wypoczynkowej nad morzem byśmy napełnili się Jego Słowem, przypatrzyli się swemu powołaniu i obdarowaniu, a także nauczyli się rozeznawać swą drogę i żyć według ducha.
W pierwszym dniu rekolekcji Jezus skierował do nas słowa „Chodź i zobacz” z Ewangelii Św. Jana. Znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa o którym pisał Mojżesz i prorocy, w naszych sercach zrodziło się pragnienie, by poznać Boga takiego, jakiego jeszcze nie znamy, zobaczyć więcej…
Słowo Boże zmusza do refleksji – po co jestem na tych rekolekcjach? Czy pragnę spotkać Jezusa, dzielić się Nim z przyjaciółmi, z innymi ludźmi, czy wolę wszystko zachować dla siebie? Czy bliżej mi do postawy Filipa czy Bartłomieja (ze wspomnianej Ewangelii).
Duch Święty jest duchem zaskoczenia, dał mi poznać radość spotkania Boga Żywego już wcześniej i pójścia za Nim.
W kolejnym dniu rekolekcji dowiedzieliśmy się, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do współpracy z łaską Bożą. W Nim to bowiem zostaliśmy wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie (z I Listu Św. Pawła do Koryntian). Zostaliśmy wyposażeni w łaskę, talenty – czy widzimy je, czy dowierzamy innym, że Bóg nam je dał? Czy widzimy jak bardzo jesteśmy obdarowani? Na te i inne pytania każdy z nas odpowiedział w swoim sercu.
Jezus zaprosi mnie do osobistej relacji ze Sobą, do czujności duchowej, do wdzięczności, do uwielbienie za wszystko co otrzymałam (bo wszystko jest łaską).
W konferencjach, warsztatach, w dzieleniu się słowem zastanawialiśmy się skąd w nas tyle niechęci do współpracy z Bogiem, braku zaufania do Stwórcy, lęk przed ludzkimi ocenami…
To doświadczenie obdarowania uzmysłowiło mi, że mogę żyć pełnią życia, w radości, patrzeć na siebie oczyma kochającego Boga i dążyć do świętości.
W tym dniu mieliśmy doświadczenie poznania samych siebie (warsztaty)- stanięcie w prawdzie przed Bogiem z tym wszystkim, co nie pozwala zobaczyć dobra w sobie i drugim człowieku, a także zobaczyć siebie w relacji do Pana Boga.
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zaprosiliśmy Maryję do naszych serc, do patronowania naszym modlitwom, do wspólnego uwielbienia Boga w Magnificat – wielbi duszo moja Pana…
Mieliśmy też doświadczenie ojcowskiej miłości Boga – List Boga Ojca do każdego z nas. Głębia przyzywa głębię – jak odpowiem Bogu na Jego miłość? Miłością, uwielbieniem, zapatrzeniem się w Jego miłosierne Oblicze. Dzień ten upłynął pod znakiem słów ( z Listu Św. Pawła do Galatów) „nie jesteś już niewolnikiem lecz Synem”.
Wreszcie przyszedł czas by przyjrzeć się powołaniu „charyzmaty a rozeznawanie duchowe”. Po konferencji zrodziły się pytania w moim sercu: jak prowadzę walkę duchową, czy moja wiara wzrasta, czy słowo Boże przemienia moje wnętrze, czy modlę się, słucham Boga (modlitwa dialogiem). Wniosek – musze odróżnić pobożność od prawdziwej wiary.
Ostatni dzień rekolekcji dotyczył zagadnienia „powołani do życia według ducha”. Refleksje z nim związane to odpowiedź na pytanie – czy Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Jak rozeznaje wolę Bożą w codzienności? Co Panie musisz we mnie zmienić?
Rekolekcje zakończyły się adoracją (całonocną) Najświętszego Sakramentu, uroczystą Eucharystią i modlitwą posłania.
Czas spędzony w Białogórze był dla mnie czasem doświadczenia Bożej miłości, Bożego prowadzenia, czasem uwielbienia Boga w pieśniach pełnych ducha. Konferencje, warsztaty, dzielenie się przeżyciami i poruszeniami wewnętrznymi, wieczory chwały – wszystko to składa się na bogaty program rekolekcji prowadzonych przez wspaniały zespół S.O.S. Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym z Łodzi.
Piękna pogoda, szum morza, cisza lasu – był to czas nakarmienia ducha i odpoczynku dla ciała. Chwała Panu za to.
Dziękuję Bogu za zaproszenie na te rekolekcje rozeznania, czas łaski, za wszystko co Bóg dla nas przygotował i czego mogliśmy doświadczyć. Wyposażeni w łaskę i obdarowanie możemy (w codzienności) realizować nasze powołanie do świętości.

Regina

Dodany przez Parafia