14752115670W Zespole Szkół Katolickich w Tczewie, która działa przy naszej Parafii, działa Koło Ministrantów, które zrzesza ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, którzy na co dzień pełnią służbę w swoich parafiach. Ministranci służą podczas szkolnych Mszy św. nabożeństw i innych wydarzeń religijnych związanych z liturgią. Obecnie do Koła Ministrantów należy 27 osób. Opiekunem Koła jest ks. Piotr Pruski.

Dodany przez Parafia