20161012_171902Przez swoje świadectwo życia, pokazują, że Pan Bóg powołuje do świętości ludzi we wszystkich epokach, nie zależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia, płci. Święci wspierają kościół pielgrzymujący na Ziemi swoim orędownictwem w Niebie. Jesteśmy w bliskości uroczystości Wszystkich Świętych, chcemy też dobrze przygotować się do Tczewskiego Balu Świętych kiedy to barwnym korowodem przejdziemy ulicami naszego miasta.

8

Dodany przez Parafia