15319183_752146371603323_6913873357253429700_nZdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami…
08.12.2016 w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Msza Św. z modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, której przewodniczył nasz opiekun duchowy – ksiądz Piotr Pruski.
Usłyszeliśmy, że Maryja troszczy się o każdego człowieka. Jest naszą ochroną przed wszystkim, co złe i grzeszne.
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.
W cichości serca, rozważała, co oznaczało pozdrowienie Archanioła. Pokornie pytała, „jakże się to stanie”. Na koniec spotkania z Gabrielem, wobec tego co zostało Jej objawione, nie pokazywała swojej wyższości i wyjątkowości, ale poddała się całkowicie Bożemu słowu i Jego najświętszej woli. Królowanie Maryi najpełniej wyraża się więc w wypowiedzianych przez nią słowach: „oto ja służebnica Pańska”.
Po Mszy nastąpił egzorcyzm wody, oleju i soli.
Modlitwą przed Najświętszym Sakramentem przyzywaliśmy orędownictwa świętego Michała Archanioła.

Następna Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odbędzie się 09.02.2017 o godz. 18:30.

Już niedługo pojawi się retransmisja z dzisiejszej Mszy.

Dodany przez Parafia