_ZBG71724 kwietnia przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie uroczyście otwarto „Memorium Katyńskie”.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem wikariusza biskupiego ks. prałata Mariana Szczepińskiego – naszego rekolekcjonisty, który po zakończeniu liturgii przy ołtarzu polowym pobłogosławił Panteon.

Wśród przemawiających był główny organizator wydarzenia, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Wielki Kanclerz Światowego Orderu Świętego Stanisława Stefan Kukowski, wiceministrowie: Jarosław Sellin i Kazimierz Smoliński, prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej Emilia Maćkowiak oraz prof. Mirosław Golon z Instytutu Pamięci Narodowej.

Oprawę muzyczną przygotował zespół „Na cały głos” pod dyrekcją ks. Zbigniewa Gełdona, wicedyrektora Radia Głos.

Na zakończenie w szkole odbyła się promocja książki Marcina Kłodzińskiego „Tczewski Panteon Katyński”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Katyń”.

indeks

 

Dodany przez Parafia