DSCF1592Mimo, iż Wigilia Paschalna sprawowana jest w Wielką Sobotę, to jest częścią Niedzieli Zmartwychwstania. Jest najważniejszą uroczystością w całym roku liturgicznym.
Wierni naszej parafii zgromadzili się na Wigilii Paschalnej o godz. 21:00.
Ksiądz Piotr u progu wejścia do kościoła poświęcił ogień, od którego później odpala się paschał. Kapłan na paschale żłobił znak krzyża, litery A (ALFA) i Ω (omega) oraz liczby danego roku kalendarzowego.
Po zapaleniu paschału nastąpiła uroczysta procesja do kościoła. Po wejściu do kościoła wysłuchaliśmy orędzia paschalnego, które wykonał diakon Mikołaj. Podczas śpiewania hymnu ,,Chwała”, znowu zabiły dzwony.
Liturgia Słowa w czasie tej Mszy jest bardzo rozbudowana.
W czasie Liturgii Chrzcielnej została odśpiewana Litania do wszystkich świętych, po czym kapłan paschałem uświęcił wodę, którą zebrani wierni odnawiając swoje przyrzeczenia chrzcielne zostali  poświęceni. Po poświęceniu wody odbył się chrzest dorosłego, którego udzielił Ksiądz Proboszcz Adam Gadomski. Ksiądz Proboszcz przewodniczył również uroczystej Liturgii.
Po skończonej liturgii Wigilii paschalnej odbyła się procesja rezurekcyjna zwiastująca radosne Alleluja – Chrystus Zmartwychwstał.

indeksFoto: Jan Skerka

Dodany przez Parafia