maryjamajRozpoczynamy miesiąc maj, czas w szczególny sposób poświęcony Matce Najświętszej. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. wieczornej. W kaplicy na cmentarzu od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00. Nabożeństwo majowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 17.00.
Zachęcamy również do gromadzenia się na nabożeństwach majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

Dodany przez Parafia