Spotkanie biblijne – Przypowieść o siewcy – (nie)zwykłe ziarno

25 maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie biblijne pt. „ Przypowieść o siewcy – (nie)zwykłe ziarno” prowadzone przez ks. Piotra.
Ziarno odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce każdego kraju. Co by było gdyby nastała klęska, nadszedł kataklizm, powódź? Zapewne zapanowałyby głód.
Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie dlaczego zboże było tak ważne dla ludzi żyjących w czasach Jezusa? 2 tysiące lat temu uprawa była ważnym elementem ludzkiego życia. Tak naprawdę było to jedno z nielicznych źródeł pożywienia, dlatego traktowano je wręcz jako pokarm mistyczny. Stanowiło jedno z głównych produktów. Symboliką ziarna jest Słowo , które Bóg zsyła.
Jakie warunki były konieczne dla uzyskania dobrych plonów i zasiewów? To co wiąże się ze wzrostem zboża to słońce, deszcz, gleba, a przede wszystkim Boże błogosławieństwo. Uprawy zależały od postawy ludu wobec Pana Boga.

Dokonaliśmy również interpretacji ziarna i zboża w świetle Biblii.
Bez zasiewu nie ma plonu, bez plonu nie ma życia. Jezus tłumaczy na czym polega przyjęcie Słowa Bożego. Droga to serce człowieka na której zasiewa. Siewcą, który sieje ziarno, jest Bóg. Ziarnem jest słowo Boże, które pada na glebę ludzkich serc. Życie pozbawione słowa jest życiem samotnym: rodzi pustkę i tęsknotę.
Scharakteryzowaliśmy również rodzaje gleby na które zostaje rzucone ziarno patrząc przez pryzmat współczesnego świata. Śmiało można stwierdzić, że drogą są ci, którzy słuchają słowa Bożego, ale go nie rozumieją. Gdy przychodzi szatan, łatwo porywa to, co zostało zasiane w ich sercu. Skalisty grunt to ci, którzy wprawdzie z radością słuchają słowa i przyjmują je, ale nie mają korzenia i słowo to nie może w nich trwać. Wystarczy, że nadejdzie ucisk lub prześladowanie, a załamują się w wierze. Są jeszcze inni, którzy jak gleba pokryta cierniem słuchają słowa Bożego, jednak bardziej cenią dobra doczesne, toteż słowo pozostaje w nich bezowocne. Jedynie ludzie słuchający i rozumiejący Boże słowo są jak żyzna ziemia, która przynosi plon.
Ostatnim zadaniem, które stanowiło zadanie domowe, było wysłanie wiadomości SMS do znajomego/znajomych, aby zachęcić ich do przeczytania Słowa Bożego.

Dodany przez Parafia