Pielgrzymka kapłanów dekanatu tczewskiego do Torunia

Tradycją dekanatu tczewskiego są comiesięczne spotkania wszystkich kapłanów posługujących w dekanacie. W dniu 12 czerwca, kapłani pielgrzymowali do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Podczas pielgrzymki duchowni zwiedzili również Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Była to kolejna okazja do budowania kapłańskiej wspólnoty duszpasterzy, którzy na co dzień posługują w parafiach dekanatu tczewskiego.

Dodany przez Parafia