1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach.
  2. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!
  3. W czwartek 29 czerwca obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Msze św. tego dnia o 6:30, 8:00, 10:00, 17:00 i 18:30. W kaplicy na cmentarzu Msza św. o godz. 9:00.Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Stolicę Apostolską.
  4. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na cele inwestycyjne.
  5. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka na wyjazd wakacyjny dla dzieci z „Arki”.
  6. Informujemy, że w czasie wakacji kancelaria parafialna czynna będzie od poniedziałku do piątku tylko po południu od 15:00 – 17:00.
  7. Od przyszłej niedzieli (przez okres wakacji) nie będzie Mszy św. kościele szkolnym.
  8. Od września zwalnia się miejsce akompaniatora Młodzieżowego Chóru Juventus. W związku z tym chór poszukuje nowego klawiszowca z pasją do muzyki, czytającego nuty, grającego z akordów, kogoś kto kocha to co robi. Chętnych prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
  9. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Piotr Polenz, Helena Bielawska, Krystyna Arendt. W poniedziałek o 13:00 odbędzie się pogrzeb śp. Karin Stawickiej. Wieczny odpoczynek…
  10. Wszystkim wyjeżdżającym  na urlopy oraz gościom przebywającym na terenie naszej parafii, życzymy dobrego wypoczynku. Nie zapominajcie o Panu Bogu, który jest największą nagrodą za włożony trud w realizację chrześcijańskiego powołania. Również wszystkim solenizantom, jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

Dodany przez Parafia