ks. Władysław Madeja – srebrny jubilat

2 lipca w tczewskiej farze swój jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodził ks. Władysław Madeja. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 12:30 Ksiądz Jubilat dziękował dobremu Bogu za dar święceń kapłańskich. Ksiądz Władysław jest werbistą i na co dzień pracuje w Tajwanie . Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński.

Czcigodny Księże Jubilacie!
Został Czcigodny Ksiądz posłany do winnicy Pańskiej, aby współpracować z Bogiem w najpiękniejszym i najważniejszym dziele, jakim jest zbawienie dusz. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich jest stosowną chwilą, by skierować do Czcigodnego Księdza  słowa uznania i głębokiej wdzięczności.

Życzymy daru zdrowia, radości i pokoju na dalsze lata kapłańskiego życia.

Dodany przez Parafia