Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya – patrona proboszczów

We wspomnienie św. Jana Marii Vianneya (4 sierpnia)- patrona proboszczów, pragniemy wyrazić wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej parafii ks. Adamowi Gadomskiemu. Zapewniając o tej wdzięczności, pragniemy złożyć życzenia prawdziwej apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany.

Życzymy, aby dobry Bóg obdarzył Księdza Proboszcza obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania trudności dnia codziennego oraz wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń za wstawiennictwem św. Jana Vianneya. Niech Jezus Chrystus obdarza Księdza Proboszcza wszelkimi łaskami, daje siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma zawsze w swojej opiece.

Dodany przez Parafia