Warsztaty biblijno-katechetyczne, informacja

Dzieło Biblijne organizuje 2 grudnia 2017 r. (sobota) warsztaty biblijne pt. „O braterstwie w Starym Testamencie”.
Starotestamentalne opisy relacji braterskich mogą wiele nauczyć współczesnych ludzi. Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Jak kształtować właściwe postawy między braćmi? Warto zatrzymać się na chwilę nad tymi zagadnieniami, uczestnicząc w warsztatach. Może wziąć w nich udział każda osoba zainteresowana poznawaniem Pisma Świętego. Dla katechetów uczestnictwo w warsztatach może być wpisane w program rozwoju zawodowego.
Warsztaty są prowadzone przez biblistów Diecezji Pelplińskiej oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Program
9.30-10.15 Kain i Abel: jak pięknie się różnić? (Rdz 4,1-16)
10.15-11.00 Józef i jego bracia: jak może dojść do konfliktu między rodzeństwem? (Rdz 37)
11.00-11.15 Przerwa
11.15-12.00 Jakub i Ezaw: pojednanie rywalizujących dotąd braci (Rdz 32–33)
12.00-12.30 Jak dobrze, gdy rodzeństwo jest razem! (Ps 133)
12.30 Msza św. z homilią
13.15 Obiad
14.00-14.45 Spotkanie w grupach: dyskusja na temat: Józef i jego bracia a losy Jezusa (poszukiwanie analogii między starotestamentalnymi a nowotestamentalnymi bohaterami)
14.45-15.00 Medytacja obrazu „Kain i Abel” (Pietro Novelli)
Miejsce: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim ul. bpa Dominika 8
Koszt: 25 zł
Zgłoszenia do 29 listopada 2017r. do ks. prał. dr. Józefa Picka (e-mail: jozef.pick@op.pl; fax: 58 561 16 50)

Termin wiosennych warsztatów biblijnych: 14 kwietnia 2017 r. (temat: „O braterstwie w Nowym Testamencie”).

Dodany przez Parafia