Przypowieść o sieci… czyli o ewangelizacji.

23 listopada odbyło się kolejne spotkanie biblijne. Tym razem spotkanie dotyczyło przypowieści o sieci czyli… o ewangelizacji.
Na początku zadaliśmy sobie pytanie czym jest ewangelizacja? Jest to głoszenie Dobrej Nowiny. Ukazywanie, że Jezus żyje i jest naszym Panem i Zbawicielem. A co znaczy nowa ewangelizacja ?
Nowa ewangelizacja jest procesem przekazywania wiary osobom, środowiskom bądź regionom czy nawet krajom, które ongiś przyjęły chrzest, wyrastają z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę na skutek różnych przyczyn utraciły.
Następnie zwróciliśmy uwagę na czynności, które wykonuje rybak i rybacy ludzi. Niewątpliwie praca rybaka jest bardzo ciężka i wymaga znajomości fachu. Na początku rybak musi przygotować sprzęt, naprawić sieci jeżeli ich stan techniczny tego wymaga. Dopiero potem może ruszyć w morze zarzucić sieci. Połów ryb możliwy jest dzięki sieciom, które zagarniają wszelkiego rodzaju ryby. Ryby te określane są jako „dobre” czyli nadające się do zjedzenia, do tego będące z punktu rytyalnego – czyste, oraz jako „złe” czyli nienadające się do spożycia nie tylko ze względów rytualnych. Rozróżnienia między nimi i selekcja następuje dopiero po otwarciu sieci. W czasie właściwego połowy nie sposób rozróżnić między nimi, co jest możliwe dopiero, gdy cała zawartość sieci znajdzie się na brzegu. Dokonaliśmy także analizy metafory „rybacy ludzi”… Oni również najpierw przygotowują się do wyjścia, przez swój przykład życia napawają sieci i zarzucają przynętę. Jezus rybaków ludzi złowił swoim świadectwem, doświadczyli mocy Jego Słowa, zaczęli działać z Chrystusem i dla Chrystusa. Jezus chce,aby każdy z nas, każdy człowiek czuł się powołany do bycia rybakiem ludzi. Każdy ma nim być, ma mówić o Jezusie, ma swoim życiem zachęcać do wiary, do poznania Boga, do poznania Jego Miłosierdzia. Aby przepowiadać Dobrą Nowinę o Jezusie, trzeba najpierw samemu uznać, że Jezus jest moim osobistym Zbawicielem, uwierzyć Jemu i przylgnąć do Niego życiem.
Obraz połowów służy zapowiedzi selekcji. Wyzbyciu się tego co niezdatne do życia.
Zadaniem domowym było napisanie nowej „mowy misyjnej” Jezusa.
Kolejne spotkanie biblijne odbędzie się 22 lutego 2017r. Już dzisiaj zapraszamy!!!

Dodany przez Parafia