Spotkanie z Jezusem w adoracji

Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem i zaczerpnąć sił i radości ze wspólnego przebywania z Nim. Mieliśmy okazję doświadczyć tego podczas adoracji, która odbyła się 30 listopada w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Wzięły w niej udział osoby przygotowujące się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami oraz wszyscy chętni. Przygaszone światła… śpiewy… modlitwa… cisza… niezwykła atmosfera, w której czuć było obecność naszego Zbawiciela. Był to czas kiedy mogliśmy wyciszyć się,nabrać dystansu do problemów oraz oddać Bogu nasze zmartwienia. Niewątpliwie to spotkanie z Nim na długo pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach.

Dodany przez Parafia