Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

W Częstochowie odbyło się ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, w którym wzięli udział osoby z naszej wspólnoty. Spotkanie odbywało się na Hali oraz na wałach jasnogórskich, gdzie liderzy wraz z animatorami uczestniczyli w konferencjach głoszonych przez zaproszonych prelegentów.

Program spotkania przedstawiał się następująco: Sobota (19 maja)
9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jedności – ks. Sławomir Płusa
11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego – ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna – Ulf i Birgitt Ekman
12.30 Ogłoszenia
12.45 Przerwa obiadowa
13.30 Sakrament pokuty i pojednania
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym
15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią
15.45 Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman
16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
ok. 17.45 Rozesłanie

Dodany przez Parafia