Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbędzie się we wtorek (22.05.2018r.) i dokona jej bp. Ryszard Kasyna – biskup diecezjalny.

Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.

Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie. w ramach wizytacji sprawdzane są również przez wizytatorów księgi parafialne, które własnoręcznie podpisuje i pieczętuje biskup wizytujący. Również ks. Biskup zapoznaje się za stanem materialnym kościoła i budynków  parafialnych.

W dniu wizytacji ks. Biskup odwiedzi siostry Pasterki i urząd miasta. Spotka się radą parafialną i ekonomiczną, wmuruje kamień węgielny  pod budowę Katolickiego Centrum Edukacyjnego oraz przewodniczyć będzie nabożeństwu majowemu z udziałem dzieci pierwszokomunijnych. O godzinie 18.30 odprawi Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodym osobom  z naszej parafii. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy o godzinie 18.30.

Dodany przez Parafia