Taki duży, taki mały może świętym być…. to nie żart

W dniach 3-7 lipca 2018r. w Jabłonowie odbyły się rekolekcje w Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej dla dziewcząt z całej Polski, pod hasłem : „Świętość to nie żart”. W rekolekcjach uczestniczyły 32 dziewczyny, z czego 10 przyjechało z naszej parafii pod opieką S. Doroty. Nauki prowadził ks. Piotr , który głosił katechezy na temat drogi do świętości. Katechezy te dowiodły, że świętym może zostać każdy i to bez wyjątku. Siostry pasterki, które nas gościły, zarażały pozytywną energią oraz chęcią dążenia do świętości. Motywowały do wprowadzania w czyn nauk Jezusa i naśladowania świętych, których historie poznałyśmy podczas rekolekcji. Był to wspaniały czas, który stał się okazją do przemyślenia swojego życia, odnalezienia powołania i zbliżenia do  Boga. Spotkania rekolekcyjne odbywają się co pół roku, a zatem w imieniu sióstr Pasterek zapraszamy każdą z dziewcząt na następne.

Kinga Listewnik
Karolina Lipkowska

Dodany przez Parafia