Spotkanie formatorów kandydatów do Bierzmowania

7 września w domu plebanijnym, odbyło się spotkanie formatorów kandydatów do sakramentu bierzmowania. Formatorzy spotkali się, by omówić roczny plan przygotowań do tego sakramentu, otrzymali również materiały formacyjne.

Formatorzy (animatorzy)– grupę animatorów tworzy ok. 20 osób: katecheci, kapłani, s. zakonna oraz młodzież, która po przyjęciu sakramentu bierzmowania dalej uczestniczy w formacji już jako animatorzy. Animatorzy prowadzą spotkania dla młodzieży.
Wzywajmy Ducha Świętego o jak najbardziej owocny czas tego przygotowania.

Dodany przez Parafia