1. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas duchowo w bramy nieba. Świętujemy ze wszystkimi zastępami zbawionych w niebie. Nie tylko z wyniesionymi przez Kościół do chwały ołtarzy, ale z ogromną rzeszą naszych braci i sióstr, którzy przez godne życie zasłużyli sobie na udział w królestwie Bożym. Wsłuchując się w program życia zbawionych, oparty na Jezusowych błogosławieństwach, rozbudzajmy w nas samych pragnienie dołączenia do ich grona.
  2. Od dzisiaj aż do 8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i odmówienia dowolnej modlitwy za zmarłych. Należy zachować przy tym warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego, to jest: stan łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (najlepiej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Jeżeli któryś z warunków nie może być spełniony, można uzyskać odpust cząstkowy. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, odpust pod zwykłymi warunkami można uzyskać także za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitw: Wierzę w Boga i Ojcze nasz.
  3. Dzisiaj po południu o godz. 14:00 będziemy modlić się za zmarłych na obu cmentarzach. O godz. 14.30 zostaną odprawione tam Msze św.
  4. Jutro w Dzień Zaduszny, czyli we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych będziemy modlić się za zmarłych. Msze Święte o godz. 6:30, 8:00, 10:00, 17:00, 18:30. W kaplicy na cmentarzu o godz.9:00.
  5. Jutro przypada również I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16;00 – 17:00 i od godz. 18:00 – 18:30.
  6. W I sobotę miesiąca oddajmy cześć NMP o godz. 7:30 i 18:00.
  7. Dzisiaj można zabrać ze nowy numer naszej parafialnej gazety „Znak Zwycięstwa”. Zachęcamy również do zakupu książki w specjalnej ofercie cenowej dla naszej parafii pt. „Ukryte tajemnice różańca”. Koszt książki 20 zł, do nabycia w zakrystii.
  8. Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.
  9. Na stoliku przy wyjściu z Kościoła można zabrać ze sobą kartki na zdrowaśki oraz Msze św. zbiorowe zamarłych. Wypisane kartki prosimy przynosić do zakrystii. Zdrowaśki jednorazowe w farze będą odczytywane po Mszach św. wieczornych w okresie oktawy Wszystkich Świętych, natomiast Msze św. zbiorowe będą odprawiane w cztery soboty listopada godz.. 17:00. W kaplicy na cmentarzu zdrowaśki odczytywane będą podczas Mszy św. w oktawie Wszystkich Świętych.
  10. W piątek w dzień zaduszny kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Dodany przez Parafia