Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii

Żywy Różaniec Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego to wspólnota trwająca w modlitwie każdego dnia w kościele, zaciszu swego domu, na spotkaniach formacyjnych. Nazwa ,,żywy”, gdyż poszczególni członkowie składających się z dwudziesto osobowych grup zwanych różami odmawiają każdego dnia dziesiątkę różańca. W ten sposób łącząc się z całą wspólnotą i kościołem, jako ludu Bożego odmawiany jest cały różaniec. Nasza kontemplacyjna modlitwa, płynąca z głębi serc wprowadza nas duchowo w krąg zdarzeń z życia Jezusa i Jego Matki, które zdecydowały o zbawieniu ludzkości. Najważniejsza modlitwa w różańcu ,,ZDROWAŚ MARYJA” wyrosła z Ewangelii. Złożyły się na nią słowa anioła Gabryela: ,,Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą [patrz.Łk.1,28] i słowa Św. Elżbiety: ,,Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona”[Łk.1,42]. W XIII w. dodano imię Jezus, z którym Maryja związana jest jako matka wskazująca nam na Syna. Na przełomie XV i XVI w. dołączono prośbę ,,Święta Maryjo, Matko Boża…” W XIV w. Synody dodały ,,Wierzę w Boga” jako wyznanie wiary. ,,Ojcze Nasz” ewangelicznej modlitwy doskonałej, której nauczył nas sam Jezus oraz trzech ,,Zdrowaś Maryjo” jako upraszanie cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości. W tej formie zatwierdził różaniec  papież  Św.Pius V  ok.1572r. a później Grzegorz XVI  listem apostolskim ,, Benedicentes „ 27 stycznia 1832r. zatwierdził  stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał  mu liczne odpusty. Należy zaznaczyć iż w Lyonie, w 1826 r. Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina M. Joricot. Maryja wiele razy w swych objawieniach Lourdes, Fatimie i innych miejscach, które są przejawem Jej macierzyńskiej miłości, wskazywała na Różaniec, jako ostatniej drogi ratunku przed różnymi  formami zniewoleń, walki z szatanem, leczenia nędzy moralnej, szerzenia pokoju i nabywanie cnót chrześcijańskich. Trzeba nadmienić wielką rolę papieży w tym względzie. Papież  Leon XIII ustanawia w 1883 r. październik miesiącem ku czci Matki Bożej Różańcowej, wskazując na opatrznościową rolę różańca w historii i Jego skuteczność dla wielu pokoleń. Od tego czasu, w okresie, gdzie nasza Ojczyzna zniewolona pod zaborami oczekiwała upragnionej wolności biskupi polscy wydali zarządzenie odprawiania nabożeństw różańcowych we wszystkie dni października. W tę akcję duszpasterską włączył się aktywnie  błogosławiony ks. Kłopotowski, żarliwy apostoł modlitwy różańcowej. Jako przywódca duchowej odnowy i wzrastania żywił ogromną cześć i miłość do Matki Jezusa. W 1901r. wydał broszurę jak odmawiać różaniec, a w 1909 r. miesięcznik ,,Kółko Różańcowe”. Był przekonany, że dobrze odmawiany różaniec prowadzi do duchowej przemiany człowieka i świętości. Wśród papieży nowszych czasów , którzy wyróżnili się w promowaniu modlitwy różańcowej  był  święty Papież Jan XXIII i  święty  Papież Paweł VI, który w adhortacji  apostolskiej ,,Marialis cultus” podkreślił zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II ewangeliczny charakter różańca i Jego ukierunkowanie chrystologiczne. Nasz rodak  Św. Jan Paweł II  równie często zachęcał do tej modlitwy, która towarzyszyła w chwilach radości i doświadczeń.  W 120- rocznicę  encykliki  ,,Supremi  apostolatus officio”  papieża Leona XIII, od października 2002-2003 r. ustanawia Rokiem Różańca.  16  Października 2002 r. Otrzymujemy od Ojca świętego Jana Pawła II List apostolski : ,,ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”, o Różańcu świętym, a także wprowadza Tajemnice Światła – dotyczące publicznej działalności  Jezusa, odzwierciedlające Boskość Chrystusa. Maryja nam także śpieszy na ratunek, mamy dać  pełną, pozytywną odpowiedź na Jej naglące wezwania do modlitwy i pokuty. Trzeba w dzisiejszych czasach jak najczęściej odmawiać Różaniec i według natchnień otrzymanych  przy rozmyślaniu tajemnic pokutować i czynić miłosierdzie. Wtedy  złe moce zostaną pokonane.[ patrz list Św. Jakuba Apostoła 4,7].   Zapraszamy do Żywego Różańca, bądźmy  rycerzami  Maryi. Z odmawianiem  Różańca wiąże się  wiele obietnic i przywilejów. Każdy z  członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską [Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 25.10.1967 r.] może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu  1.przyjęcia do stowarzyszenia Żywego Różańca. 2. Uroczystości  Narodzenia Pańskiego. 3. Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 4. Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. 5. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 6. Wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 7.Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  8.Święta Ofiarowania Pańskiego .  Członkowie Żywego Różańca uczestniczą  w dobrach duchowych  Zakonu Kaznodziejskiego  a także  w obietnicach  Najświętszej  Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są  otoczeni  modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak  i po śmierci. Maryja czeka na każdego z nas, odpowiedzmy na Jej wezwania.

  Zelatorka Piechowska Joanna

Dodany przez Parafia