W Pelplinie odbyło się spotkanie diecezjalnej rady duszpasterskiej

We wtorek, 11 grudnia 2018 r. w budynku kurii diecezjalnej w Pelplinie odbyło się spotkanie diecezjalnej rady duszpasterskiej.

Pod przewodnictwem Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny zgromadzeni rozmawiali między innymi o formacji rodzin oraz dzieci i młodzieży w Diecezji Pelplińskiej. Szczególnym zagadnieniem szeroko omawianym było duszpasterstwo kandydatów do sakramentu bierzmowania. Wśród członków rady są również przedstawiciele naszej parafii: s. Dorota Cichon i Małgorzata Krzemińska.

Dodany przez Parafia