Zakończyły się parafialne rekolekcje wielkopostne

W naszej parafii zakończyły się rekolekcje wielkopostne, dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i za uważne słuchanie nauk rekolekcyjnych. Serdecznie dziękujemy Ojcu Rekolekcjoniście, ks. Robertowi Kierbic za czas wspólnie przeżywanych rekolekcji. Księdzu Rekolekcjoniście oraz naszym parafianom uczestniczącym w tym „świętym czasie” dla parafii, życzymy MIŁOŚCI.

Dodany przez Parafia