Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

18 maja z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, które wpisało się w VIII Kongres wspólnot Odnowy i środowisk ewangelizacyjnych. W tym spotkaniu uczestniczyła także wspólnota z naszej parafii.
Spotkanie rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty i radosnego uwielbienia, które poprowadził Norbert Dawidczyk wraz z zespołem posługującym tego dnia „Poczekalnia Pana Boga”.
Ks. Sławomir Płusa – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym – wprowadził nas w temat „Charis”. Duch Święty jest suwerenem w Kościele, kieruje wszystkim. Tylko On może zbudować jedność w Kościele, parafii, rodzinach. Charis to instytucja powołana z inicjatywy Papieża. Ma służyć przede wszystkim zjednoczeniu, zgodnie z tym, o co apelował Franciszek w ubiegłym roku podczas spotkania z Odnową Charyzmatyczną w Rzymie na Circo Massimo: niech nastanie jedność w tej zróżnicowanej rzeczywistości charyzmatycznej. Prosiliśmy, aby Duch Święty pobłogosławił tą inicjatywę, aby był promotorem tego nowego doświadczenia w Kościele. W Charis chodzi o podzielenie się żywą wiarą oraz o stworzenie takiego środowiska sprzyjającego, aby można dzielić się chrztem w Duchu Świętym. Naszą misją jest dzielić się łaską Chrztu Świętego. To budowanie jedności w różnorodności, patrzenie na to, co nas łączy i odkrywanie darów, którzy mają inni. Inicjatywa Charis oznacza też troskę o to, abyśmy wzajemnie się wspierali.
Michelle Moran (w latach 2007-2017 pełniła służbę Prezydenta Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS), czyli watykańskiego organu, który zrzesza i koordynuje wszystkie rzeczywistości odnowy charyzmatycznej Kościoła katolickiego na świecie) wygłosiła konferencję na temat różnych oblicz Odnowy. Polacy są ludźmi, którzy są mocno pobłogosławieni, ponieważ wzrastali w rodzinach, gdzie była wiara w Chrystusa. Sobór Watykański II powiedział, że cały Kościół jest misyjny. Praca ewangelizacyjna jest podstawowym obowiązkiem ludzi Boga. Każdy jest wezwany, by być misjonarzem. Wielu zada sobie pytanie, jak możemy być misją Kościoła? Odpowiedź na to, jest taka, że żyjemy życiem świętym, żyjemy życiem misji tylko w mocy Ducha Świętego. Słowo Boga jest żywe i działa. Czy czytamy Pismo Święte? To jest pytanie, które ojciec święty zadał charyzmatykom. Był czas, kiedy charyzmatycy zawsze nosili ze sobą Biblię. Nie ma znaczenia, w jaki sposób czytamy Pismo Święte. Ważne jest, aby żywe słowo do nas dotarło.
Wśród prelegentów był także ks. Andrzej Grefkowicz oraz ks. Tomasz Szałanda.
Tradycyjnie w godzinę miłosierdzi odmówiliśmy Koronkę. Był również czas na sakrament pokuty.
Czuwanie zakończyliśmy wspólną Eucharystią, podczas której usłyszeliśmy, że potrzebujemy wiary, aby pojąć to wszystko, co Jezus uczynił dla nas i co chce, by stało się naszym udziałem. Jezus przyszedł nas zbawić, czyli objawić nam Ojca i wprowadzić w relację życiowej i wiecznej komunii z Nim. Jedność Jezusa z Ojcem ukazuje się w wiernym posłuszeństwie, z jakim wypełnia powierzoną Mu przez Ojca misję. Czyni to w Duchu Świętym, który sprawia, że Ojciec nierozerwalnie jest zjednoczony z Synem. To Duch Święty daje nam zrozumieć tę jedność, która ukazuje się w dziełach, o których Jezus mówi i które zarazem czyni.
Napełnieni mocą Ducha Świętego, pełni radości i wzruszenia wyruszyliśmy w drogę powrotną do Tczewa.

Dodany przez Parafia