Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Odnowie

8 czerwca 2019 w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbyła się wigilia zesłania Ducha Świętego, w której uczestniczyli parafianie z całego Tczewa oraz wszystkie wspólnoty Odnowy wraz ze swoimi duszpasterzami. Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Jezus wypełnia swoją obietnicę daną uczniom: „Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy” J 14,16
Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, słowo wygłosił do nas ks. Kamil Sobiech. Usłyszeliśmy, że Duch Święty jest dopełnieniem Chrystusowego dzieła. Jezus z miłości oddał swoje życie i zesłał na ziemię swojego Ducha, który jest miłością. Od chwili zesłania Ducha Świętego ogień miłości obecny jest w życiu ludzi i płonie w życiu ludzkości. Duch Święty powoduje w nas wiarę i miłość dzięki którym wchodzimy w osobowy i bezpośredni kontakt z Chrystusem. On mieszka wtedy w naszym wnętrzu i w naszych sercach.
Słuchaliśmy z otwartymi sercami Słowa Bożego, przypominającego nam o tym, co Bóg uczynił swojemu ludowi, przeżywaliśmy celebrację znaków towarzyszących Pięćdziesiątnicy, odnawialiśmy także swój sakrament bierzmowania.
Mieliśmy też okazję wysłuchać świadectwa parafian z Kiełpina o działaniu mocy Bożej w ich wspólnocie parafialnej.
Modlitwa o wylanie na nowo Ducha Świętego była niesamowitym przeżyciem jednoczącym wspólnoty. Każda wspólnota podchodziła do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, a pozostałe modliły się o nowe charyzmaty i Boże Błogosławieństwo. Prosiliśmy, aby dary udzielane obficie Ludowi Bożemu znalazły w nas właściwy grunt do wydania owocu stokrotnego.
Wysłuchaliśmy również konferencji, którą wygłosił do nas ks. Sebastian Kowalski. Wołanie Kościoła „przyjdź Duchu Święty” jest wołaniem o Ogień, który oczyszcza, ukazuje prawdę i prowadzi do głębokiej relacji zaufania wobec Jezusa. To Ogień który zapala świat do miłości wzajemnej, której nie można ograniczyć do najbliższego grona – to Ogień Nowej Ewangelizacji która jest pragnieniem Boga bo „Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka!
Na zakończenie wszyscy udaliśmy się na wspólną agape.

Dodany przez Parafia